Ganapati Arati Paramparik | श्री गणपतीची आरती (पारंपारिक) 1

Ganapati Arati

Ganapati Arati Lyrics (Traditional) | श्री गणपतीची आरती (पारंपारिक) सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची
नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची।
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची।
कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति ।
दर्शनमात्रे मनःकामना पुरती ॥ धृ० ॥