गुरु पादुका स्तोत्रम्

Photo of author

।। स्तोत्र मालिका ।।
 
Image result for datta paduka
 

गुरु पादुका स्तोत्रम्  (संस्कृत)

Gurupaduka Stotram Lyrics in Hindi, Marathi, Kannada, Gujrati and Telugu

गुरु पादुका स्तोत्रम हे महान संस्कृत विद्वान आणि कवी आदि शंकराने म्हणजेच आदि शंकराचार्य यांनी लिहिलेले आहे. Gurupaduka stotram हे संस्कृत मध्ये लिहिले असून, इथे ते देवनागरी (devanagari) कन्नड (Kannada) आणि गुजराती (Gujrati) मध्ये दिले आहे.

 
अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां।
वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां॥१॥
 
कवित्व वाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावांबुदमालिक्याभ्यां।
दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ॥२॥
 
नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः।
मूकाश्च वाचसपतितां हि ताभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ॥३॥
 
नाली कनी काशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां।
नमज्जनाभीष्टततिब्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ॥४॥
 
नृपालिमौलि ब्रज रत्न कांति सरिद्विराज्झषकन्यकाभ्यां।
नृपत्वदाभ्यां नतलोकपंक्ते: नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ॥५॥
 
पापांधकारार्क परंपराभ्यां पापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां।
जाड्याब्धि संशोषण वाड्वाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ॥६॥
 
शमादिषट्क प्रदवैभवाभ्यां समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्यां।
रमाधवांघ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ॥७॥
 
स्वार्चा पराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहासहायाक्ष धुरंधराभ्यां।
स्वान्ताच्छ भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ॥८॥
 
कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां।
बोध प्रदाभ्यां दृत मोक्ष दाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां ॥९॥
 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 

गुरुपादुका स्तोत्रम्  कन्नड 

 
 
Image result for datta paduka
 
 

ಗುರು ಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಕನ್ನಡ )

 
ಅನಂತಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರತಾರ
ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಗುರುಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಮ್ |
ವೈರಾಗ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
ಕವಿತ್ವವಾರಾಶಿನಿಶಾಕರಾಭ್ಯಾಂ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಾವಾಂ ಬುದಮಾಲಿಕಾಭ್ಯಾಮ್ |
ದೂರಿಕೃತಾನಮ್ರ ವಿಪತ್ತತಿಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
ನತಾ ಯಯೋಃ ಶ್ರೀಪತಿತಾಂ ಸಮೀಯುಃ
ಕದಾಚಿದಪ್ಯಾಶು ದರಿದ್ರವರ್ಯಾಃ |
ಮೂಕಾಶ್ರ್ಚ ವಾಚಸ್ಪತಿತಾಂ ಹಿ ತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
ನಾಲೀಕನೀಕಾಶ ಪದಾಹೃತಾಭ್ಯಾಂ
ನಾನಾವಿಮೋಹಾದಿ ನಿವಾರಿಕಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನಮಜ್ಜನಾಭೀಷ್ಟತತಿಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
ನೃಪಾಲಿ ಮೌಲಿವ್ರಜರತ್ನಕಾಂತಿ
ಸರಿದ್ವಿರಾಜತ್ ಝಷಕನ್ಯಕಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನೃಪತ್ವದಾಭ್ಯಾಂ ನತಲೋಕಪಂಕತೇ:
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾರ್ಕ ಪರಂಪರಾಭ್ಯಾಂ
ತಾಪತ್ರಯಾಹೀಂದ್ರ ಖಗೇಶ್ರ್ವರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಜಾಡ್ಯಾಬ್ಧಿ ಸಂಶೋಷಣ ವಾಡವಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
ಶಮಾದಿಷಟ್ಕ ಪ್ರದವೈಭವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಮಾಧಿದಾನ ವ್ರತದೀಕ್ಷಿತಾಭ್ಯಾಮ್ |
ರಮಾಧವಾಂಧ್ರಿಸ್ಥಿರಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
ಸ್ವಾರ್ಚಾಪರಾಣಾಮ್ ಅಖಿಲೇಷ್ಟದಾಭ್ಯಾಂ
ಸ್ವಾಹಾಸಹಾಯಾಕ್ಷಧುರಂಧರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಸ್ವಾಂತಾಚ್ಛಭಾವಪ್ರದಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
ಕಾಮಾದಿಸರ್ಪ ವ್ರಜಗಾರುಡಾಭ್ಯಾಂ
ವಿವೇಕವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಬೋಧಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ ದೃತಮೋಕ್ಷದಾಭ್ಯಾಂ
 
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್
 
 

గురు పాదుకా స్తోత్రమ్ (తేలుగు)

అనంతసంసార సముద్రతార
నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ |
వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం
నమో నమః గురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ ౧ ॥


కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం
దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ |
దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥౨॥


నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః
కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః |
మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥౩॥


నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం
నానావిమోహాది నివారికాభ్యామ్ |
నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥౪॥


నృపాలి మౌలివ్రజరత్నకాంతి
సరిద్విరాజత్ ఝషకన్యకాభ్యామ్ |
నృపత్వదాభ్యాం నతలోకపంకతే:
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥౫॥


పాపాంధకారార్క పరంపరాభ్యాం
తాపత్రయాహీంద్ర ఖగేశ్ర్వరాభ్యామ్ |
జాడ్యాబ్ధి సంశోషణ వాడవాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥౬॥


శమాదిషట్క ప్రదవైభవాభ్యాం
సమాధిదాన వ్రతదీక్షితాభ్యామ్ |
రమాధవాంధ్రిస్థిరభక్తిదాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥౭॥


స్వార్చాపరాణామ్ అఖిలేష్టదాభ్యాం
స్వాహాసహాయాక్షధురంధరాభ్యామ్ |
స్వాంతాచ్ఛభావప్రదపూజనాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥౮॥


కామాదిసర్ప వ్రజగారుడాభ్యాం
వివేకవైరాగ్య నిధిప్రదాభ్యామ్ |
బోధప్రదాభ్యాం దృతమోక్షదాభ్యాం

నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥౯॥

 
 

ગુરુ પાદુકા સ્તોત્રમ્ (ગુજરાતી)

 

અનંત સંસાર સમુદ્ર તાર નૌકાયિતાભ્યાં ગુરુભક્તિદાભ્યાં।
વૈરાગ્ય સામ્રાજ્યદ પૂજનાભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં॥૧॥


કવિત્વ વારાશિ નિશાકરાભ્યાં દૌર્ભાગ્યદાવાંબુદમાલિક્યાભ્યાં।
દૂરીકૃતાનમ્ર વિપત્તિતાભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં ॥૨॥


નતા યયોઃ શ્રીપતિતાં સમીયુઃ કદાચિદપ્યાશુ દરિદ્રવર્યાઃ।
મૂકાશ્ચ વાચસપતિતાં હિ તાભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં ॥૩॥


નાલી કની કાશપદાહૃતાભ્યાં નાનાવિમોહાદિનિવારિકાભ્યાં।
નમજ્જનાભીષ્ટતતિબ્રદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં ॥૪॥


નૃપાલિમૌલિ બ્રજ રત્ન કાંતિ સરિદ્વિરાજ્ઝષકન્યકાભ્યાં।
નૃપત્વદાભ્યાં નતલોકપંક્તે: નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં ॥૫॥


પાપાંધકારાર્ક પરંપરાભ્યાં પાપત્રયાહીન્દ્ર ખગેશ્વરાભ્યાં।
જાડ્યાબ્ધિ સંશોષણ વાડ્વાભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં ॥૬॥


શમાદિષટ્ક પ્રદવૈભવાભ્યાં સમાધિ દાન વ્રત દીક્ષિતાભ્યાં।
રમાધવાંઘ્રિ સ્થિરભક્તિદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં ॥૭॥


સ્વાર્ચા પરાણામખિલેષ્ટદાભ્યાં સ્વાહાસહાયાક્ષ ધુરંધરાભ્યાં।
સ્વાન્તાચ્છ ભાવપ્રદપૂજનાભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં ॥૮॥


કામાદિસર્પ વ્રજગારુડાભ્યાં વિવેક વૈરાગ્ય નિધિ પ્રદાભ્યાં।
બોધ પ્રદાભ્યાં દૃત મોક્ષ દાભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુ પાદુકાભ્યાં ॥૯॥

 

Who wrote the Guru Paduka stotram?

Guru Paduka stotram is written by great Sanskrit scholar and poet Adi Shankara or mostly known as Adi Shankaracharya

Why the Guru Paduka Stotram is chanted?

Adi Shankaracharya while doing Guru Pooja to set the ego he worshipped Guru’s footwear. When Guru is great and heavy with his wisdom, his footwear also becomes worshipable. While performing Guru pooja, disciples are chanting the Guru Paduka stotram to express their total surrenderfullness.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.